voor

bedrijven

voor

gemeenten

Wij geven u graag een nadere toelichting op de diensten die Cazis Fiscale Hulp aan gemeenten en bedrijven kan bieden in het kader van (het voorkomen en) het verminderen van schulden.

Dienstverlening van Cazis - Gemeenten

+Privacy

Cazis bewaart geen persoons- of financiële gegevens van klanten. Nadat de afspraak heeft plaatsgevonden worden de gegevens van de klant automatisch uit haar agendasysteem verwijderd.

Voor het maken van de afspraakVoor het maken van de afspraak heeft Cazis het e-mailadres, de voor- en achternaam en het telefoon nummer van de klant nodig. Het e-mailadres zal worden gebruikt om de klant een brief met de datum, tijdstip en plaats van de afspraak + de documenten die Cazis nodig heeft voor het uitvoeren van een goede screening te sturen. Twee dagen voor de afspraak krijgt de klant een herinneringsmail. Twee uur voor de afspraak krijgt de klant een sms.

Tijdens de screeningDe klant vult zelf de gebruikersnaam en wachtwoord van zijn/haar DigiD in. Alle formulieren, brieven worden online verwerkt en opgeslagen onder de DigiD van de klant bij de Belastingdienst. Cazis bewaart zelf geen gegevens van de klant, dit is immers niet nodig omdat de klant ze zelf weer terug kan vinden met zijn/haar DigiD bij de Belastingdienst.

Na de screeningHet agendasysteem waar Cazis mee werkt verwijdert automatisch de klantgegevens na de afspraak. Als het noodzakelijk is dat de klant een herhalingsafspraak nodig heeft dan dient die afspraak opnieuw in het systeem te worden gezet.

+Fiscale screening

In een half uur wordt de inkomstenbelasting van de afgelopen vijf jaren en de toeslagen van de laatste twee jaren beoordeeld. Waar nodig worden correcties voorgesteld. En direct uitgevoerd. Gemiddeld levert één op de twee screenings resultaat op. Het gemiddelde resultaat bedraagt € 1.200. Deze screenings worden geregeld door gemeenten ingezet als effectief onderdeel van het armoedebeleid.

HoeCazis kan nagenoeg alle noodzakelijke werkzaamheden voor z’n rekening nemen: voorlichting, benaderen doelgroep, afspraken maken, bevestiging versturen, attendering sms’en, gesprek voeren, rapporteren en evalueren. De gemeente bepaalt de doelgroep en biedt de mogelijkheid van opt-out.

EffectHet financiële effect voor de doelgroep is ruim meer dan tien keer de kosten!

DoelSnelle effectuering van de aanslagen en bezwaarschriften. Klant weet vrijwel direct waar hij/zij aan toe is. Klant weet zich geholpen, alle blauwe en rode enveloppen zijn weggewerkt.

+Fiscale screening als voorwaarde voor schuldhulp

Door de fiscale screening wordt zeker gesteld dat er tijdens het schuldhulptraject geen onverwachte belastingschuld opduikt die het zorgvuldig ingezette hulptraject verstoort of zelfs beëindigt. Daarmee wordt voorkomen dat schuldhulpcapaciteit wordt verspild.

HoeCazis stelt een digitale (web)agenda beschikbaar waarin schuldhulpverleners een afspraak kunnen boeken. Cazis verstuurt de bevestiging, sms’t een attendering, voert het gesprek en rapporteert op dezelfde dag waarop het gesprek wordt gevoerd.

EffectHet financiële effect voor de doelgroep is ruim meer dan tien keer de kosten. Voorkomen wordt dat 36% van de klanten het schuldhulptraject voortijdig moet verlaten als gevolg van een ‘plotselinge’ belastingschuld. Dit geeft de gemeente een aanzienlijke besparing en zorgt voor een stabieler verloop van het schuldhulptraject.

DoelSnelle afhandeling van de fiscale screening. Schuldhulpafdeling weet direct wat het resultaat van de screening is en wat de consequenties zijn voor de schuld van de klant. Afdeling Schuldhulp weet dat er geen belastingschuld om de hoek komt kijken tijdens het schuldhulptraject. Klant weet zich geholpen, alle blauwe en rode enveloppen zijn weggewerkt.

+Fiscale ondersteuning zzp’ers

Cazis reconstrueert de financiële administratie van zzp’ers die in financiële problemen zijn geraakt en bewerkstelligt een realistische definitieve aanslag.

HoeZelfs ondanks het ontbreken van de boekhouding (die regelmatig wordt vastgehouden door de boekhouder die op z’n geld zit te wachten) reconstrueert Cazis de financiële administratie aan de hand van andere bewijsstukken, deels geëxtraheerd uit het verleden. Vervolgens neemt Cazis contact op met de belastingdienst om tot een nette oplossing te komen.

EffectDaardoor wordt de aangifte achterstand weggewerkt, de openstaande belastingschuld meestal fors teruggebracht en kan de zzp’er worden opgenomen in een schuldhulptraject of zelfs weer op gang geholpen.

DoelMet de medewerking van de zzp’er geeft volgt er meestal een snelle oplossing voor het zzp-verleden. De klant, de Belasting en de gemeente weten snel hoe het staat en wat de gevolgen zijn voor de klant. De klant kan hierdoor snel het zzp-verleden afsluiten en komt indien noodzakelijk in aanmerking voor het schuldhulptraject. Klant weet zich geholpen, alle blauwe en rode enveloppen zijn weggewerkt. Ons valt steeds weer op dat het bereiken van een oplossing niet alleen door de klant maar zeker ook door de Belastingdienst gewaardeerd wordt.

+Kostenscreening

Cazis begeleidt in het beoordelen van uitgaven op het gebied van telecom, energie, woonlasten en andere huishoudelijke uitgaven. Cazis onderscheidt zich door de hands-on advisering tot en met het maken van keuzes in de digitale doolhof. Het blijft niet bij advies: ook de afwikkeling van de keuzes wordt begeleid.

HoeVoor veel mensen levert de digitale doolhof onoverkomelijke problemen op. Waar is info te vinden, welke info is betrouwbaar? Welk formulier moet worden gebruikt? Wat gebeurt er als je overstapt? Cazis gebruikt bekende sites. Legt de gevolgen uit en begeleidt de keuzes.

EffectDoor het op de juiste manier inspelen op de huidige situatie en die omzetten naar een betere situatie (lees: goedkopere situatie), volgt er voor de klant direct, maar ook in de toekomst een grote besparing.

DoelHet komen tot een aanzienlijke besparing in de uitgave van een gezin of persoon waardoor er een betere leefsituatie ontstaat. Doordat de klant meer ruimte heeft om te ‘leven’ zullen er minder problemen ontstaan in de zin van schulden.

+Beslagvrije voet (BVV)

De beslagvrije voet zorgt er voor dat een schuldenaar voldoende overhoudt om vaste lasten en kosten van levensonderhoud te kunnen betalen (bestaansminimum). De beslagvrije voet is minimaal 90% van de bijstandsnorm maar kan afhankelijk van de omstandigheden van de schuldenaar worden verhoogd. Het aanvragen van een beslagvrije voet vraagt inzicht in de financiën en leefomstandigheden van de schuldenaar plus tijd om dat op de rij te zetten en de aanvraag in te (laten) dienen.

HoeCazis Fiscale Hulp verzorgt voor veel gemeenten de fiscale screening van mensen in de schuldhulp. De fiscale screening zorgt er voor dat er soms belastinggeld kan worden teruggevraagd of toeslagen kunnen worden aangevraagd. In een enkel geval houdt dat de klant uit de schuldhulp kan blijven. In andere gevallen vergemakkelijkt het de schuldsanering. In veel gevallen voorkomt de fiscale screening dat de klant tijdens het saneringstraject wordt geconfronteerd met een onverwachte naheffing die er voor zorgt dat het schuldhulptraject moet worden herstart of zelfs definitief wordt gestaakt!

Cazis Fiscale Hulp biedt deze dienstverlening voor 55 euro exclusief btw aan als aanvulling op een voorafgaande fiscale screening die eveneens 55 euro per afspraak kost.

EffectMensen met grote schulden hebben baat bij het aanvragen van een beslagvrije voet. Er blijft ruimte voor een bestaansminimum. Het aanvragen van een beslagvrije voet vergt ongeveer evenveel tijd als een fiscale screening en kost 55 euro exclusief btw per afspraak.

Dienstverlening van Cazis - Bedrijven

+Help een werknemer met schulden

Hoe het komt kunnen we vaak wel raden: partner verliest baan, te weinig inkomen, te hoge hypotheek, ondoordachte uitgaven. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat een werknemer met schulden zeer nadelig is voor zijn werkgever. De inzet verminderd met wel zo’n 20%, de druk op de directe medewerknemers wordt vergroot met 8 tot 12% (geld lenen, praten over geld problemen, stress). Een zeer belangrijke reden om zo snel mogelijk in te grijpen.

Goed om te wetenDe kosten van ondersteuning en coaching van iedere werknemer zijn volledig aftrekbaar!

Tekenen en signalenNa de eerste tekenen treden al snel de volgende mogelijke zaken op:

 • veelvuldige verzoeken om overwerk

 • verzuim vanwege een dubbele baan, verzorging kinderen

 • het vragen van een voorschot of extra uren

 • het verzoek om een lening en eerder uitbetalen van het vakantiegeld

 • stress en daardoor concentratieproblemen

Daarna kunt u als werkgever te maken krijgen met de volgende signalen:

 • werknemer leent van collega

 • ongelukken door dubbele banen

 • loonbeslag

 • verzoek om assistentie bij contact met deurwaarders

 • verruiming van secundaire arbeidsvoorwaarden

 • verlof opnemen om schulden te regelen

Allemaal zaken die u als werkgever veel tijd kosten en daardoor veel geld kosten. De gevolgen zijn vrijwel altijd hetzelfde:

 • De werknemer gaat slechter slapen, komt vaker te laat op het werk, is prikkelbaar, heeft verlies aan concentratie.

 • Het gemiddelde tijdsverlies per werkweek van 38 uur is hierdoor 7 tot 10 uur per week.

 • Het effectief functioneren van de werknemer daalt 20%.

Maar ook het verwerken van ieder loonbeslag kost u al snel 2 tot 3 uur per keer.

Coaching en kostenscreeningCazis heeft voor de werknemer met schulden een kostenscreening ontwikkeld. Samen met de werknemer bekijkt Cazis het inkomsten en uitgavenpatroon.

 • Intake en inventarisatie van de huidige administratie en schulden. Persoonlijke leningen, hypotheek, huur, verzekeringen, fiscale screening (belastingen en toeslagen), juistheid loonbeslagen, energiekosten, abonnementen, automatische incasso’s, telefoon-, tv- en internetkosten, huishoudboekje, kwijtscheldingen, gemeentelijke regelingen, het bestedingspatroon, indienen verzoek beslagvrije voet.

 • Bijstellen van de kosten door overschrijven, aanpassen, opzeggen van de bovenstaande zaken.

 • Het totale uitgavenpatroon samen met de werknemer beter ordenen en het opstarten van een beter systeem.

 • Het aangeven en bespreken en samen oplossingen bedenken voor schuldregelingen.

 • Het opstarten dossiervorming voor de schuldhulpverlening.

DoelMet als resultaat dat uw werknemer weer overzicht krijgt in zijn of haar financiële huishouding. Hierdoor is er weer rust wat ongetwijfeld tot uiting zal komen op de werkvloer. Uitzicht op een schuldenvrije toekomst, een horizon, doet vaak wonderen.

De tijd noodzakelijk voor het uitvoeren van een goede kostenscreening is afhankelijk van de voorbereiding van de werknemer. Vooraf krijgt de werknemer instructie van Cazis. De tijd die daarna nodig is ligt tussen de drie en zes uur per werknemer. Cazis werkt met WFTgecertificeerde consulenten.

Informatie over en van Cazis

Door op de volgende onderwerpen te klikken kunt u diverse nieuwsbrieven lezen betreffende de voorgaande onderwerpen/dienstverlening.

Voor info of een geheel vrijblijvende afspraak kunt u: